Grond- en sedimentverwerkingscentra

Envisan beschikt over geografisch goed verspreide verwerkingscentra die ook vergund zijn voor de tijdelijke opslag van niet-verontreinigde gronden. Deze opslag fungeert als grondbank waaruit kan worden geput voor civiele of andere werken.

Envisan beschikt daarnaast ook over de noodzakelijke vergunningen en gespecialiseerde installaties om reinigingstechnieken toe te passen en verschillende verontreinigde bodemtypes te behandelen. De verontreinigingen kunnen variëren van de klassieke petroleumkoolwaterstoffen tot zware metalen en meer milieuvreemde stoffen zoals cyanide en Polychloorbifenyl (PCB).

Bepaalde installaties zijn mobiel waardoor de reiniging ter plaatse kan worden toegepast.