De meerwaarde van een goede leverancier voor Vlassenbroek

Grond/Weg/Waterbouw - Cementleveranciers kunnen bepalend zijn voor het welslagen van infrastructuurprojecten. Dit zagen we onder meer bij de bouw van de compartimenteringsdijk in Vlassenbroek.