Envisan start met de bouw van een grondverwerkingscentrum in Frankrijk

Envisan France, filiaal van Jan De Nul Group voor milieuwerken in Frankrijk, start met de bouw van een grond- en sedimentverwerkingscentrum in La Seyne-sur-Mer. Dit centrum heeft als doel baggersedimenten en vervuilde gronden te reinigen en behandelen met het oog op nuttig hergebruik.

In België is het nuttig hergebruik van sedimenten in de bouwsector wettelijk toegestaan en de ervaring die Envisan op dit vlak heeft opgebouwd, zal nu in haar eerste grond- en sedimentverwerkingscentrum op Franse bodem worden toegepast. Op een terrein van 3,4 ha zullen sedimenten en vervuilde gronden met verschillende technieken kunnen worden gesaneerd.

Het centrum ligt in het verlengde van het onderzoeksprogramma SEDIMED dat als doel heeft de administratieve en reglementaire barrières in Frankrijk op te heffen opdat sedimenten zouden kunnen worden hergebruikt in de bouwsector voor bijvoorbeeld wegenbouw, betonstructuren, waterbouw of geluidsweringen. Het centrum wordt met andere woorden de ideale partner voor ondernemingen actief in maritieme werken, de bouw- en de saneringssector.

Regelgeving

Envisan kreeg volgens Prefectoraal Besluit op 28 november 2013 de exploitatievergunning voor deze geklasseerde milieu-installatie voor een periode van 20 jaar.

Capaciteit en werkwijze van het centrum

Het centrum kan per jaar tot 160.000 m3 materiaal verwerken. De vervuilde gronden worden per boot of per vrachtwagen aangevoerd en in waterdichte stockageruimten opgeslagen, waarna ze worden gesorteerd en gezeefd alvorens verder te worden behandeld, hetzij biologisch hydraulisch of fysico-chemisch. Baggersedimenten kunnen dan weer rechtstreeks uit het schip in een waterdicht opvangbekken worden gepompt voor verdere natuurlijke of mechanische ontwatering.

Het grondverwerkingscentrum voldoet aan alle normen en regelgeving betreffende de bescherming van het milieu (Kwaliteit, Hygiëne, Gezondheid, Veiligheid en Milieu) en aan de strikte eisen die gelden op het vlak van traceerbaarheid. Het centrum beschikt ook over een eigen waterzuiveringsstation.

Toegepaste technieken

Mechanische ontwatering door middel van filterpersen, ontwatering door middel van actieve lagunering, voorbehandeling door middel van scheiding van de specie (hydrocyclonage, ontzanden, zeving), biologische behandeling, behandeling door middel van wassing, fysico-chemische behandeling.