Ontwikkeling van Brownfields - Duurzaam in ieder opzicht

VLAANDEREN MANAGER - De ruimte in Vlaanderen is schaars. Vlaamse ondernemers spreken over een tekort aan geschikte bedrijventerreinen. Kandidaat-bouwers vinden geen grond. Tegelijkertijd bestaat er een aanbod van verlaten, onderbenutte en vaak ook historisch verontreinigde sites, de zogenaamde 'brownfields'. Deze oude industriële sites bieden mooie kansen om nieuwe bestemmingen te realiseren.