Bodem- en grondwatersanering

Sanering Carcoke-site, Brussel (België)

Carcoke is de naam van een cokesfabriek die bestond van 1900 tot 1996 in Zeebrugge. Gedurende die tijd werd Engelse steenkool er verwerkt tot cokes voor de...

Carcoke is de naam van een cokesfabriek die bestond van 1900 tot 1996 in Zeebrugge. Gedurende die tijd werd Engelse steenkool er verwerkt tot cokes voor de staalindustie. In 1975 fuseerde de cokesfabriek met die van Marly in het Brusselse, die tot in januari 1993 in bedrijf was. Beide cokesfabrieken gingen dicht en lieten verontreinigde terreinen achter. De uitdaging om de achtergelaten vervallen en vervuilde fabrieksterreinen van 14 ha en 12 ha volledig te saneren en om te vormen tot gezuiverde waardevolle sites deed zich voor. Envisan werkte voor beide sites mee aan de volledige sanering van de sites. Op beide sites werden honderdduizenden m³ verontreinigde grond uitgegraven en gereinigd. Het sterk verontreinigde grondwater wordt met diverse optrekkingssystemen opgepompt en in complexe zuiveringsinstallaties bovengronds behandeld.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Haven van Brussel

Rol van aannemer

Joint Venture Partner - Envisan uitvoering: 100% van de saneringswerken

Periode

28.08.2007 - 08.2011 (Afbraakwerken en bodemsanering)
07.2011 - 07.2026 (Grondwatersanering)
02.05.2053 (concessie)

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Sanering van de Carcoke site (12 ha) - Ontwerp en bouw
Uitgraving en behandeling van 110.000 m³ verontreinigde grond (specifiek systeem dat met een lang reikvermogen schepen kan laden over een openbare weg die in gebruik is)
Specifieke metingen (continue PID meetstations en biominitoring)
Pilootproef chemische oxidatie
In-situ sanering door afgraving in meerdere fasen (134 filters) en grondwaterextractieputten.
Installatie van biologisch systeem voor luchtstrippen
Behandeling van grondwater en bodemdampen gedurende de volgende 15 jaar (10 m³/u: olie/water afscheider, automatische zandfiltratie, striptoren, actieve-koolfilter voor water en lucht, ionenuitwisselende filtratie, metaalabsorberende filtratie)
Ontwerp en bouw van een multifunctioneel logistiek centrum
Uitbating van het logistiek centrum
Moderniseren van bestaande kade
Omleiding van bestaande weg tussen projectzone en kanaal
Hoofdinfrastructuurwerken op de werf

Methodologie

Afbraakwerken
Uitgraving
Thermische behandeling
Grondwatersanering (oppompen & behandelen, biologische ontluchting, chemische oxidatie)

Volume

110,000 m3

Type van contaminanten

Teer, PAK, minerale olie, BTEX, zware metalen

Pagina's