REMEDIEREA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE

Decontaminarea sitului Carcoke, Bruxelles (Belgia)

Carcoke este numele unei cocserii care a existat în Zeebrugge între 1900 și 1996. În acea perioadă, cărbunele englezesc era transformat în cocs pentru industria...

Carcoke este numele unei cocserii care a existat în Zeebrugge între 1900 și 1996. În acea perioadă, cărbunele englezesc era transformat în cocs pentru industria siderurgică. În 1975, cocseria a fuzionat cu Marly din Bruxelles, care funcționat până în 1993. Ambele cocserii s-au închis și au lăsat în urma lor teren contaminat. A apărut provocarea de a decontamina complet și a transforma amplasamentele dărăpănate și contaminate de 14 ha, respectiv 12 ha, rămase de la cele două fabrici. Envisan a cooperat la decontaminarea completă a ambelor amplasamente. În ambele amplasamente, au fost excavate și curățate sute de mii de m³ de pământ contaminat. Apa subterană puternic contaminată a fost pompată cu diverse sisteme de captare și tratată la suprafață în instalații complexe de epurare. 

Key figures
Country

Belgia

Client's name

Portul Brussels

Contractor's role

Partner JV

Perioadă

28.08.2007 - 08.2011 (Lucrări de demolare şi remediere a solului)
07.2011 - 07.2026 (Remedierea pânzei freatice)
02.05.2053 (concesionare)

Technical specs
Scop

Au fost luate câteva măsuri pentru tratamentul şi restaurarea acestui amplasament poluat de 12 ha:
- Demolarea selectivă de clădiri şi fundaţii
- Excavarea, cernerea şi tratamentul termic a 110.000 m³ de sol contaminat
- Instalarea unui sistem de încărcare în vase cu sistem cu anvergură lungă peste un drum public în folosinţă
- După testele pilot, remedierea la faţa locului a pânzei freatice şi a vaporilor de sol prin extracţia în faze multiple, barbotaj biologic şi oxidare chimică (instalarea a 10 m³/h, 134 filtre, separatori de hidrocarbon, nisip, carbon activat, schimb de ioni şi filtre de adsorbţie a metalului). Această remediere trebuie să continue până în 2026.
puţuri de extracţie a pânzei freatice
- Modernizarea portului existent
- Proiectarea, construirea şi exploatarea unui centru logistic multifuncţional

Volum

Sol tratat: 110.000 m³

Tipuri de contaminanţi

HAP-uri, HTP-uri, smoală, ulei mineral, BTEX, metale grele

Pagini