Bodem- en grondwatersanering

Dankzij de jarenlange ervaring en kennis in het uitvoeren van bodem- en grondwatersaneringen is Envisan in staat om complexe multidisciplinaire projecten aan te pakken en oplossingen te bieden. Deze projecten vergen vaak een doorgedreven en geïntegreerde aanpak waarbij civiele bouwkunde, hydrogeologie en milieutechnologie moeten worden gecombineerd.

Envisan specialiseert zich ook in de sanering en herontwikkeling van brownfields. Hierbij wordt geopteerd voor een totaalaanpak waarin zowel sanering als de rehabilitatie en de latere ontwikkeling van het terrein kan worden aangeboden.

Envisan biedt voor elk project een specifieke oplossing waarbij vaak verschillende saneringstechnieken met elkaar worden gecombineerd.

Ondermeer volgende technieken worden toegepast:

  • Selectieve ontgraving (inclusief civieltechnische stabiliteitsmaatregelen)
  • Pump & Treat
  • Bodemluchtextractie
  • Bioventing / Airsparging
  • Multifase-extractie
  • Selectieve drijflaagverwijdering
  • In-situ gestimuleerde biologische afbraak
  • Chemische oxidatie
  • In-situ thermische behandeling
  • Grondwaterbeheersing (hydraulische barrières, reactieve schermen...)