Bodem- en grondwatersanering

Dankzij de jarenlange ervaring en kennis in het uitvoeren van bodem- en grondwatersaneringen is Envisan in staat om complexe multidisciplinaire projecten aan te pakken en oplossingen te bieden. Deze projecten vergen vaak een doorgedreven en geïntegreerde aanpak waarbij civiele bouwkunde, hydrogeologie en milieutechnologie moeten worden gecombineerd.

Envisan specialiseert zich ook in de sanering en herontwikkeling van brownfields. Hierbij wordt geopteerd voor een totaalaanpak waarin zowel sanering als de rehabilitatie en de latere ontwikkeling van het terrein kan worden aangeboden.

Envisan biedt voor elk project een specifieke oplossing waarbij vaak verschillende saneringstechnieken met elkaar worden gecombineerd.

Ondermeer volgende technieken worden toegepast:

  • Selectieve ontgraving (inclusief civieltechnische stabiliteitsmaatregelen)
  • Pump & Treat
  • Bodemluchtextractie
  • Bioventing / Airsparging
  • Multifase-extractie
  • Selectieve drijflaagverwijdering
  • In-situ gestimuleerde biologische afbraak
  • Chemische oxidatie
  • In-situ thermische behandeling
  • Grondwaterbeheersing (hydraulische barrières, reactieve schermen...)

RESANAT

RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken” is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken...

RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken” is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren.

Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn kostbaar, energie-intensief, langdurig en vergen dikwijls veel grondwater. RESANAT zal inzetten op innovatie van duurzame saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen, natuurlijke materialen, en wind- en zonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met (rest)verontreiniging kampen, zouden dankzij deze vernieuwende technieken op termijn opnieuw duurzaam inzetbaar kunnen worden.

Het verbeteren van deze technieken gebeurt via drie pilootproeven. Twee van de drie pilootproeven zullen plaatsvinden op en in Vlaamse bodem: in de Lieve in Gent wordt met behulp van matten op basis van organoklei de historische PAK verontreiniging aangepakt. Op de Carcoke-terreinen in Zeebrugge plant het project een aantal gewassen om te kijken hoe zij de teer, BTEX, cyanide ea te lijf gaan.

Het derde pilootproject in het Nederlandse ’s Gravenmoer vergaart kennis over opschaling en de praktische toepassingsmogelijkheden van plaatsgebonden biostimulatie. Biostimulatie is het versnellen van biologische afbraak van verontreinigingen door toediening van micro-organismen aan de bodem. Door de methode verder te ontwikkelen kan deze worden ingezet om de nazorg van verontreinigingen op een milieutechnisch verantwoorde wijze te beëindigen.

Het project heeft een waarde van 2,2 miljoen euro waarvan ongeveer 50% gesubsidieerd wordt door de Europese Unie. De OVAM zal zich als projectverantwoordelijke toespitsen op de algemene coördinatie, communicatie, kennisdeling en het schrijven van codes van goede praktijk.

In cijfers
Land

België

Periode
1 december 2019