Milieubaggeren en Sedimentbehandeling

Envisan is wereldwijd steeds meer betrokken bij de uiteenlopende baggerprojecten van Jan De Nul Group, gaande van permanente onderhoudsbaggerwerken, over landwinningsprojecten tot havenuitbreidingswerken.

Envisan ontwerpt in samenwerking met de baggerafdeling specifieke tuigen en technieken (zowel hydraulisch als mechanisch) om de sedimenten zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te verwijderen van de zee- of rivierbodem.

Verontreinigde sedimenten worden ontwaterd en daarna door middel van uiteenlopende technieken ofwel ter plaatse behandeld ofwel in de eigen reinigingscentra vooraleer ze een eindbestemming krijgen. In de meeste gevallen kunnen de gereinigde sedimenten in bouwkundige toepassingen worden hergebruikt.

De meest gebruikte technieken voor de aanvullende behandeling van sedimenten zijn:

  • Biologische reiniging
  • Fysico-chemische reiniging
  • Ontzanden door hydrocyclonage
  • Immobilisatie/stabilisatie