Afvalverwerking en –valorisatie

Wereldwijd stellen overheden en bedrijven in toenemende mate belang in het milieubewust omgaan met afvalstoffen. Niet alleen vanuit ecologische overwegingen, maar ook omwille van het economische gegeven dat uit afval vaak nog een waardevolle grondstof of brandstof kan worden geproduceerd.

Envisan biedt duurzame en klantgerichte oplossingen en diensten aan met betrekking tot het herbruik, valorisatie, behandeling en veilige opslag van specifieke afvalstromen. De focus ligt hierbij op kwalitatieve uitvoering van multidisciplinaire milieusaneringen, waarbij beroep kan gedaan worden op de technologische en innovatieve capaciteiten van het moederbedrijf Jan De Nul. Er wordt gestreefd om deze aanpak maximaal te combineren met de productie van hernieuwbare energie.

Envisan voert complexe saneringen uit met betrekking tot:

  • Afval uit de petroleumindustrie, sedimentatieslib van opslagtanks, zuurteer
  • Mijnafval, tailings
  • Industrieel afval: gips, assen, asbest en gevaarlijk industrieel slib
  • Herinrichting van oude stortplaatsen en bouwen van nieuwe stortplaatsen
  • Enhanced Landfill Mining
  • Percolaatwateropvang en -behandeling
  • Stortgasrecuperatie en energiewinning