Technieken

Envisan bezit de knowhow en de technologie om een oplossing te bieden waarbij afval uit verschillende industrieën wordt behandeld, verwerkt en opgeslagen. Afhankelijk van het project en de te behandelen afvalstroom worden onderstaande technieken ingezet. 

Technieken voor het behandelen van afval uit de olie- en petrochemische sector

Voorbehandeling
Een correcte voorbehandeling is een essentiële stap voor de effectieve verwerking van olieslibs en teer. De behandelingsmethode wordt bepaald na een grondige voorstudie door de R&D dienst. Voor de behandeling zelf beschikt Envisan over zeefinstallaties, menginstallaties, centrifuges en filterkamerpersen om dit op een veilige en efficiënte manier uit te voeren.

Verbranding
 Afval afkomstig van de saneringsprojecten moet vaak worden verbrand. Hiervoor doet Envisan beroep op haar eigen installaties of wordt er samengewerkt met lokale vebrandingsinstallaties.
Envisan ontwierp en bouwde ook zelf een moderne wervelbedinstallatie waarin olieslibs en (zuur) teer kunnen worden verwerkt in Pitesti, Roemenië. Hierbij wordt de geproduceerde warmte gerecupereerd voor de productie van elektriciteit. Dit behandelingscentrum voor de behandeling van verontreinigd slib, grond en water in de lagunes bestaat uit 4 delen: de opslagzone, de voorbehandeling, de thermische behandeling en een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Het geavanceerde centrum werd ontwikkel voor een contract met Petrom, een Roemeens olieraffinaderij, waarvoor Envisan drie grote oliesliblagunes saneert.


Roemenië - Arpechim

Thermische desorptie
Bodem en materialen verontreinigd met olieafval en vluchtige verbinden kunnen behandeld worden door middel van thermische desorptie. Hierbij wordt de verontreiniging verdampt en naar de gasfase gebracht. Door middel van een doorgedreven rookgasreiniging wordt gegarandeerd dat de emissienormen steeds gerespecteerd worden. In specifieke projecten kan de oliefractie worden gerecupereerd en herbruikt. Envisan paste deze techniek al verschillende malen toe op de projectsite en op het grondverwerkingscentrum centrum in Gent.


Borealis

Technieken voor de scheiding en behandeling van afval- en materiaalstromen

Scheidingstechnieken
Envisan heeft een ruim aanbod van scheidingstechnieken ter beschikking om afval en materiaalstromen te behandelen en te valoriseren. De installatie die beschikbaar is voor verhuur op projectbasis of als permanente installatie omvat onder andere (hydro)cyclonen, zeven, spiralen, centrifuges en decanters.

Immobilisatietechnieken
Envisan heeft een reeks injectie- en lijnmengers waarbij een waaier van toeslagstoffen op een efficiënte manier aan afvalstromen kunnen worden toegevoegd.

Technieken voor de hervalorisatie van oude stortplaatsen

Herinrichting stortplaatsen
Voor het remodelleren en herinrichten van oude stortplaatsen doet Envisan beroep op het uitgebreide machinepark van Jan De Nul Group.


IMOG - Moen

Afdichting
Met behulp van een reeks technieken kunnen stortplaatsen van huishoudelijk en industrieel afval op een veilige manier worden ingericht en afgedekt. Envisan kan hiervoor beroep doen op een ervaren team van folielassers waarbij alle types folie en kleimatten toepasbaar zijn. De nieuwe afdek kan worden voorzien in recuperatie- en valorisatiesystemen van stortgas.

Enhanced Landfill Mining
Bij deze techniek worden de opgeslagen materialen en energie uit een stortplaats zo duurzaam mogelijk gevaloriseerd met zowel een maximalisatie van materiaalrecyclage als een optimale energieproductie.