R&D en Studiedienst

Opdrachtgevers zijn vandaag op zoek naar een totaaloplossing voor hun projecten, waarin ontwerp en uitvoering geïntegreerd verlopen. Jan De Nul Group heeft die tendens al jaren geleden onderkend en bouwde daartoe een volwaardige en professionele studiedienst uit. De studiedienst bestaat uit een omvangrijk team van gespecialiseerde experts, ingenieurs, ontwerpers en tekenaars, en beschikt over de modernste soft- en hardware.

De combinatie van specifieke expertise zowel in ontwerp als in uitvoering creëert een belangrijke meerwaarde, resulterend in economischer en veiliger werken, een betere kwaliteit en een oordeelkundige beheersing van de risico’s.

De afdeling Research & Development (R&D) ondersteunt de drie business units van Envisan bij het uitwerken en optimaliseren van lopende saneringsconcepten en door innoverend onderzoek, laboratoriumproeven, pilootschaal testen etc. De R&D afdeling staat in voor on-site staalnamecampagnes en karakterisaties van de vervuiling tijdens de aanbestedingsfase, de opstart en de uitvoering van het project.

Ook voor het ontwerpen van nieuwe verwerkingsinstallaties is de inbreng van de afdeling vaak essentieel.