Geschiedenis

Envisan werd in 1992 opgericht door 2 bedrijven: Peeters Putboringen en Dirkse Milieutechniek, een Nederlandse bouwer van behandelingsinstallaties. Envisan was een pionier in België en voerde meteen enkele mooie saneringen uit. In 1996 werd Envisan overgenomen door Jan De Nul Group. Het moederbedrijf werd tijdens de uitvoering van baggerwerken en civiele graafwerken steeds meer geconfronteerd met verontreinigde milieuthematieken en had nood aan in-house kennis op dit vlak.

De overname was voor beide partijen een opportuniteit. Voor Jan De Nul Group was het een invulling van een interne behoefte, voor Envisan een versterking van de financiële slagkracht en een ondersteuning van technische en commerciële behoeften.

In datzelfde jaar nam de saneringsmarkt een hoge vlucht door de introductie van een specifieke bodemwetgeving in Vlaanderen (België). De daarop volgende jaren namen de activiteiten van Envisan gestaag toe, dankzij de introductie van nieuwe technieken, maar ook dankzij de internationalisering vanaf het jaar 2000.

1998

 • Dochterbedrijf Envisan International wordt opgericht voor de uitvoering van milieuwerken in Wallonië (zuidelijke regio van België), mede geïnspireerd door de invoering van een eigen regionale milieuwetgeving.
 • Het eerste eigen grondreinigingscentrum, ‘Noorddok’, wordt gebouwd en geëxploiteerd in Gent (België).

1999

 • Envisan neemt het bedrijf MAV (’Mest- en afvalverwerking’) over en zet zo de eerste stap richting afvalverwerking.

2000

 • Het eerste belangrijke buitenlandse project wordt gestart. In Zagreb (Kroatië) wordt in opdracht van de EBRD de stortplaats heraangelegd.
 • Een tweede eigen grondreinigingscentrum, Hulsdonk,  wordt gebouwd en geëxploiteerd in Gent (België) om tegemoet te komen aan de sterk toegenomen te verwerken bodemvolumes. Naast verontreinigde bodems worden hier ook verontreinigde sedimenten behandeld. Het nieuwe centrum werd in meerdere fasen uitgebreid tot ongeveer 13 ha.

2001

 • Envisan werkt voor het eerst in Rusland. In opdracht van de stad Sint-Petersburg worden verontreinigde sedimenten uit de kanalen van de stad verwijderd als voorbereiding op de viering van het 300-jarig bestaan.

2003

 • Aankoop van de eerste mobiele thermische desorptie installatie met een maximale capaciteit van 40 t/h.
 • Uitvoering van een eerste on site thermisch project op de terreinen van een petrochemische fabriek in Antwerpen (België).
 • Envisan haalt het eerste project binnen in Italië. De sedimenten afkomstig uit de lagune van Venetië worden met een innovatieve wastechniek behandeld.
 • Oprichting van een Tijdelijke Opslagplaats (TOP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België). Al dan niet verontreinigde bodems worden hier opgeslagen vooraleer te worden afgevoerd naar een verwerkingscentrum.

2004

 • Start van het tweede buitenlands project in verband met ‘waste management’, ditmaal in Hongarije. In de regio Midden Donau-Tisza vlakte worden afvaloverslagstations en een composteringsinstallatie gebouwd. Daarnaast worden enkele illegale stortplaatsen opgeruimd en vervangen door een state-of-the-art stortplaats.
 • Start van de eerste fase van het langlopende project ‘baggeren en behandelen van de sedimenten uit het kanaal Gent-Terneuzen (België)’. De opdracht behelst het op peil houden van de waterdiepte van het kanaal door jaarlijks ongeveer 80.000 m³ te baggeren en te behandelen. Minstens 80 % van het behandelde volume wordt opnieuw aangewend in bouwkundige toepassingen.

2005

 • Oprichting van een kantoor in Pisa (Italië).
 • Start van het allereerste project in Frankrijk, namelijk de rehabilitatie van de stortplaats van Mines d’Or de Salsigne ten noorden van Carcasonne.

2006

 • Bouw van het eerste Waalse grondreinigingscentrum in Ghlin (België), genaamd ‘Sol&Val’. Hier wordt biologische reiniging toegepast met een vergunde capaciteit van 80.000 ton per jaar.
 • Grootschalige sanering ter hoogte van Sfax (Tunesië) bestaande uit het uitgraven van met gips verontreinigde stranden en het design en de constructie van een ondoorlatende bergingslocatie.
 • Start van het eerste project in Ierland, meer bepaald in Waterford. Een voormalige gasfabriek wordt gesaneerd, waarvoor ongeveer 40.000 m³ bodem, verontreinigd met verschillende contaminanten, wordt uitgegraven en getransporteerd naar verwerkingscentra op het vasteland.

2007

 • Start van eerste project in Nederland. De behandeling van meer dan 200.000 m³ baggersedimenten, waarvan contractueel minimaal 75 % opnieuw moest worden aangewend in bouwkundige toepassingen.
 • Oprichting van Envisan France met kantoor in Lille.

2008

 • Start van een grootschalig project voor de verwijdering en behandeling van honderdduizenden m³ oliehoudend slib in Pitesti, Roemenië. Hiervoor werd in-house een innovatieve installatie ontwikkeld en gebouwd gebaseerd op fluidised bed technologie.

2009

 • Design en bouw van  AMORAS, een prestigieuze ontwateringsinstallatie voor baggersedimenten in de haven van Antwerpen (België). De totale verwerkingscapaciteit van de installatie op jaarbasis bedraagt meer dan 750.000 ton droge stof of meer dan 3.000.000 m³ natte sedimenten wat de installatie een van de grootste ter wereld maakt. Twee jaar erna wordt onder de naam Sereant gestart met de 15 jaar durende exploitatie van de installatie.

2010

 • Start van een grootschalig project voor het baggeren en behandelen van sedimenten in de Waalse kanalen en rivieren. In meerdere fasen wordt meer dan 1 miljoen m³ sediment met een mobiele eenheid op het water zelf verwerkt. 
 • De totale omzet van Envisan overstijgt voor het eerst €50 miljoen.

2011

 • Uitvoering van het eerste brownfield-project in Frankrijk, namelijk de sanering voor de herontwikkeling van de voormalige gasfabrieksite in Terken. Meer dan 25.000 ton verontreinigde grond werd uitgegraven en getransporteerd naar een externe thermische verwerkingsinstallatie.  

2012

 • Bouw en exploitatie van het verwerkingscentrum ‘Sedival’ in Moen (België) voor de ontwatering van baggersedimenten. Het centrum is gelegen bovenop een voormalige afgewerkte stortplaats voor huishoudelijk afval.

2013

 • Envisan France bekomt alle nodige vergunningen en start met de bouw van het eerste Franse baggerspecieverwerkingscentrum in Toulon. Start exploitatie in de tweede helft van 2014.
 • Oprichting van kantoor in Bucharest (Roemenië)