Jan De Nul Group wint twee DPC Innovation Awards

Jan De Nul Group wint twee DPC Innovation Awards; één voor een projectontwerp voor baggeren in open water en een ander voor een projectontwerp voor baggeren in binnenwateren.

De ‘Dredging & Port Construction Innovation Awards’ voor 2016 behoren tot de meest prestigieuze onderscheidingen in onze sector. De awards worden toegekend door het toonaangevende vakblad IHS Dredging & Port Construction en introduceren een nieuwe vorm van awards binnen de baggerindustrie. De DPC Innovation Awards zijn onderverdeeld in 13 categorieën en richten zich op de meest innovatieve projectoplossingen die de baggerindustrie te bieden heeft. Jan De Nul Group werd bekroond met de onderscheiding in twee categorieën: ‘Innovatie in projectdesign – baggeren in open water’ en ‘Innovatie in projectdesign - baggeren in binnenwateren’.

Bekroonde innovatieve projecten

De onderscheiding voor innovatief projectontwerp voor baggeren in open water ging naar het technische ontwerp en de bouw van twee sleufmachines, Sunfish en Moonfish, voor het Race Bank Project (VK), volledig uitgevoerd in eigen huis. Jan De Nul Group investeert permanent in eigen technieken en tools voor de uitvoering van haar projecten. Daarom heeft de Groep ook een eigen gespecialiseerde Ontwerp- en Studieafdeling (DONG).

In nauwe samenwerking met DONG ontwierp en bouwde Jan De Nul deze twee unieke sleufmachines voor de uitvoering van het Race Bank project. De Sunfish werd speciaal ontworpen voor de installatie en ingraving van exportkabels van 220kV in het schorrengebied op een maximale afstand van 2 km van de kust, de Moonfish voor het ingraven van de kabel in de wadden vanaf het einde van de offshore graslanden tot aan het verbindingspunt met de offshorekabel.

Met behulp van een V-vormige ploeg kan de Sunfish vanaf het strand tot in waterdieptes van 5 meter kabels tot 1,5 meter diep ingraven. Bovendien is hij uitgerust met een extra breed en laag stempelsysteem. Dankzij deze specifieke kenmerken, worden de ecologisch gevoelige schorren zo weinig mogelijk verstoord. Een andere innovatie voor de Sunfish is het automatische uit- en inschuifsysteem voor de rollen. Dit maakt de inzet van extra mensen of hulpmachines in het schorrengebied overbodig.

De Moonfish neemt de kabelingraving over en kan werken tot in waterdieptes van 250 m. Jan de Nul ontwierp de Moonfish met een vergelijkbaar laag stempelsysteem als de Sunfish maar gebruikt een kettingfreestechniek om sleuven tot 6 meter diep te kunnen graven. Deze sleufmachine kan zowel in droge als natte omstandigheden werken en is uitgerust met een geïntegreerd kabelmanagementsysteem om schade aan de kabel bij het invoeren in de sleufmachine te vermijden.

Beide machines zijn bijzonder robuuste en betrouwbare ontwerpen omdat toegang tot de lange stroken getijdeschorren voor recuperatie of herstellingen bijzonder moeilijk zou zijn.

De onderscheiding voor innovatief projectontwerp voor baggeren in binnenwateren ging naar het gebruik van behandelde sedimenten voor de bouw van een hoogwaterbeheersingsdijk in Vlassenbroek (België). Jan De Nul Group bouwde met gebruik van gebaggerde sedimenten twee hoogwaterbeheersingsdijken van telkens 800 meter om de bewoners van Vlassenbroek te beschermen tegen het overstromen van de rivier. De dijk maakt deel uit van het ruimere Sigmaplan, een Vlaams overstromingsbeheersingsprogramma voor de Schelde.

Envisan, de milieudochter van Jan De Nul Group, werkte een innovatieve techniek uit om de kern van de dijk te bouwen met behandelde sedimenten. Deze techniek werd geotechnisch geanalyseerd en in detail gemodelleerd. Tegelijk werd een uitgebreide testcampagne opgezet, waarbij in een laboratorium de geschiktheid van 20 potentiële additieven in verschillende concentraties onderzocht werd.

Na deze laboratoriumtests werden op de meest veelbelovende resultaten ook nog pilootstudies uitgevoerd. Dit alles leidde dan tot een definitief ontwerp dat vervolgens door onafhankelijke ontwerp- en studiebureaus werd geverifieerd. Onderzoeks- en ontwerpwerkzaamheden maakten dan ook een heel belangrijk onderdeel uit van dit project.

De gebruikte sedimenten komen van baggerwerken in de Schelde tussen Melle en Gentbrugge. Deze werden via het water aangevoerd en met behulp van een ingenieus systeem op basis van betonpompen gelost. De additieven werden nabij de werf toegevoegd, alvorens het materiaal in het profiel van de dijk werd ingevoegd.

Over ‘IHS Dredging and Port Construction’ en de innovatieprijzen

Het toonaangevende internationale tijdschrift voor maritieme bouwwerken. http://magazines.ihs.com/Dredging-and-Port-Construction/

 De inaugurele DPC Innovation Awards vormen het eerste universele kwaliteitskenmerk binnen de bagger- en havenconstructie-industrie. Hiervoor dienden ondernemingen van over de hele wereld projecten in om door een selecte jury van experts beoordeeld te worden, wat de DPC Innovation Awards binnen de sector meteen ook tot de meest begeerde onderscheiding maakt. http://www.ihsdpcawards.com/