Bodem- en grondwatersanering

RESANAT

RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken” is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken...

RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken” is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren.

Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn kostbaar, energie-intensief, langdurig en vergen dikwijls veel grondwater. RESANAT zal inzetten op innovatie van duurzame saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen, natuurlijke materialen, en wind- en zonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met (rest)verontreiniging kampen, zouden dankzij deze vernieuwende technieken op termijn opnieuw duurzaam inzetbaar kunnen worden.

Het verbeteren van deze technieken gebeurt via drie pilootproeven. Twee van de drie pilootproeven zullen plaatsvinden op en in Vlaamse bodem: in de Lieve in Gent wordt met behulp van matten op basis van organoklei de historische PAK verontreiniging aangepakt. Op de Carcoke-terreinen in Zeebrugge plant het project een aantal gewassen om te kijken hoe zij de teer, BTEX, cyanide ea te lijf gaan.

Het derde pilootproject in het Nederlandse ’s Gravenmoer vergaart kennis over opschaling en de praktische toepassingsmogelijkheden van plaatsgebonden biostimulatie. Biostimulatie is het versnellen van biologische afbraak van verontreinigingen door toediening van micro-organismen aan de bodem. Door de methode verder te ontwikkelen kan deze worden ingezet om de nazorg van verontreinigingen op een milieutechnisch verantwoorde wijze te beëindigen.

Het project heeft een waarde van 2,2 miljoen euro waarvan ongeveer 50% gesubsidieerd wordt door de Europese Unie. De OVAM zal zich als projectverantwoordelijke toespitsen op de algemene coördinatie, communicatie, kennisdeling en het schrijven van codes van goede praktijk.

In cijfers
Land

België

Periode
1 december 2019

Bodem- en grondwatersanering voormalige Barco site, Kortrijk (België)

Op het terrein waar vroeger de bedrijfsgebouwen van het technologiebedrijf Barco waren gevestigd, zal een nieuw woonproject verrijzen.
De gebouwen werden inmiddels gesloopt. Het terrein zelf...

Op het terrein waar vroeger de bedrijfsgebouwen van het technologiebedrijf Barco waren gevestigd, zal een nieuw woonproject verrijzen.
De gebouwen werden inmiddels gesloopt. Het terrein zelf wordt grondig gesaneerd door Envisan.
Het zusterbedrijf PSR is een van de twee bedrijven die zich over dit nieuwe woonproject ontfermt.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Cortoria NV

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

08.2008 - 2012 (bodemsanering)
2018 (grondwatersanering)

Technische specificaties
Volume

Waterzuivering (10 m³/uur)
Ontgraving en behandeling van 1.300 ton grond (biologische behandeling)

Bodem- en grondwatersanering voormalige chemische fabriek, Antwerpen (België)

Envisan voerde de bodem- en grondwatersanering uit op het terrein van een voormalige chemische fabriek in Antwerpen.
Er werd een infiltratiesysteem aangelegd en een drainage en zuivering van...

Envisan voerde de bodem- en grondwatersanering uit op het terrein van een voormalige chemische fabriek in Antwerpen.
Er werd een infiltratiesysteem aangelegd en een drainage en zuivering van het grondwater uitgevoerd.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Vertrouwlijk (Petrochemical Company)

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

04.2007 - 12.2010

Technische specificaties
Methodologie

Uitgraven en biologische en fysicochemische behandeling van sterk verontreinigde zones
In-situ sanering
Grondwatersanering 10m³/u (olie-/waterafscheider, automatische zandfiltratie, aktieve koolfiltratie).
Reïnfiltratie

Volume

11.000 ton

Type van contaminanten

Minerale oliën, BTEX

Saneringswerken voor voormalig chemiebedrijf, Beringen (België)

Het terrein van een voormalig chemiebedrijf in Beringen was zwaar verontreinigd.
De verontreinigde grond werd afgegraven en verwerkt en er werd een wateronttrekkingssysteem en...

Het terrein van een voormalig chemiebedrijf in Beringen was zwaar verontreinigd.
De verontreinigde grond werd afgegraven en verwerkt en er werd een wateronttrekkingssysteem en persluchtinjectienetwerk geplaatst.

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Vertrouwlijk

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

04.2005 - 10.2010

Technische specificaties
Volume

Aanleg wateronttrekkingsnetwerk bestaande uit 157 onttrekkingsputten
Aanleg persluchtinjectienetwerk bestaande uit 20 injectiefilters
Afgraving en verwerking van verontreinigde grond (ca 2.000 ton)
Plaatsing en exploitatie van een PLC-gestuurd injectiesysteem
plaatsing en exploitatie van een PLC-gestuurd wateronttrekkingssysteem (capaciteit: 5 m³/uur of 120 m³/dag)
plaatsing en exploitatie van een waterzuiveringsinstallatie (capaciteit: 5 m³/uur of 120 m³/dag)

Bodem- en grondwatersanering voormalig tankstation, Aalst (België)

In deze zeer actieve stadsomgeving was Envisan verantwoordelijk voor het verwijderen van een opslagtank en de sanering van de bodem en het grondwater.

 

 

In deze zeer actieve stadsomgeving was Envisan verantwoordelijk voor het verwijderen van een opslagtank en de sanering van de bodem en het grondwater.

 

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Bofas

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

27.02.2012 - 01.2013

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Ontgraving van verontreinigde grond vlak naast een woning gevolgd door een hoogvacuümextractie voor het verwijderen van de restverontreiniging onder het gebouw en de openbare weg.

Methodologie

Verwijdering voormalige brandstoftanks
Ontgraving tot een diepte van 3.3 à 4 m-mv vlak naast een woning door middel van gesloten beschoeiingskisten om de stabiliteit van het gebouw te garanderen.
Hoogvacuumextratie met behandeling van het onttrokken grondwater en bodemlucht door middel van specifieke behandelingsinstallatie met een capaciteit van 5 m³/u (olie-waterafscheider, striptoren, waterzijdig actieve koolfilter, luchtzijdig actieve koolfilter)

Volume

Off-site biologische verwerking van grond : 550 ton

Type van contaminanten

Minerale olie, BTEX

Pilootproeven op terrein Biochim, Machelen (België)

Het terrein van Biochim in Machelen geldt algemeen als de meest verontreinigde site van Vlaanderen. Als gevolg van een bedrijfsbrand bij een solventverwerker zijn duizenden liters solvent in bodem...

Het terrein van Biochim in Machelen geldt algemeen als de meest verontreinigde site van Vlaanderen. Als gevolg van een bedrijfsbrand bij een solventverwerker zijn duizenden liters solvent in bodem en grondwater gesijpeld. De THV Jan De Nul-Envisan werd begin 2011 door de OVAM aangesteld voor de uitvoering van verschillende pilootprojecten op deze site voor de bodem- en grondwatersanering tot een diepte van 4 m-mv. De pilootprojecten omvatten: multifase vacuümextractie, selectieve ontgraving in gesloten omgeving en drijflaag- recuperatie (LNAPL).

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Ovam

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

01.04.2011 - 16.12.2011

Technische specificaties
Methodologie

Ontgraving in gesloten omgeving met persluchtbeademing en geurbestrijding.
Multifase-extractie (150 m³/u lucht, 5 m³/u water) met behulp van een hoofdvacuümpomp met LEL-gestuurde valse-luchtklep.
Waterzuivering: 2 olie-waterafscheiders, zandfilter, striptoren, biorotor en 2 waterzijdige actief koolfilters.
Luchtzuivering: katalytische oxidatie unit, scrubber, biofilter en luchtzijdige actief koolfilter.
Drijflaagrecuperatie met behulp van 3 types skimmer:
2 membraanskimmers en 1 vlotterskimmer.

Volume

De volumes waren beperkt gezien het pilotprojecten betrof

Bodem- en grondwatersanering voormalig olieverwerkend bedrijf Mottay & Pisart, Vilvoorde (België)

Door de voormalige activiteiten op de site, was de grond ernstig verontreinigd met Minerale Olie en BTEXN. In het grondwater was over 75% van het terrein een drijflaag aanwezig. Het terrein was...

Door de voormalige activiteiten op de site, was de grond ernstig verontreinigd met Minerale Olie en BTEXN. In het grondwater was over 75% van het terrein een drijflaag aanwezig. Het terrein was ook opgehoogd met assenhoudend materiaal met sterk verhoogde concentraties aan Zware Metalen. In opdracht van NV Zennebroeck werd het terrein gesaneerd. De ontgraven grond werd in drie categorieën onderverdeeld: herbruikbaar op het terrein, af te voeren voor thermische verwerking en te storten gronden.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

NV Zennebroeck

Rol van aannemer

Hoofdaannemer (Aandeel JDN: 100%)

Periode

2009 - 26.11.2010

Technische specificaties
Methodologie

- ontgraving van grondverontreiniging (met stabiliteitsmaatregelen)
- drijflaagverwijdering
- spanningsbemaling met grondwaterzuivering (capaciteit 40 m³/u)
- aanleggen injectienetwerk voor toepassing van zuurstofvrijgevende componenten

Volume

- uitbreken en verwijderen van 3.200 ton verhardingen
- verwijderen en verwerken van 65.000 l oliewatermengsel
- storten van 16.700 ton grond
- afvoer van 6.700 ton grond voor thermische verwerking
- hergebruik van 3.850 ton ontgraven grond

Type van contaminanten

Minerale olie (LNAPL), BTEXN en zware metalen

Afbraak en bodemsanering voormalige gas-olie installatie, Schaarbeek (België)

Op dit terrein stond vroeger een gasolie-installatie. Deze installatie werd afgebroken en de bodem werd door Envisan gesaneerd.
In totaal werd 20.000 ton vervuilde grond ontgraven....

Op dit terrein stond vroeger een gasolie-installatie. Deze installatie werd afgebroken en de bodem werd door Envisan gesaneerd.
In totaal werd 20.000 ton vervuilde grond ontgraven. Aansluitend werd het grondwater behandeld.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

NV TUC Rail

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

07.01.2013 - 01.11.2013

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Ontgraving van ongeveer 20.000 ton vervuilde grond
Drainage en aansluitende grondwaterbehandeling (10 m³/u)

Sanering Carcoke-site, Zeebrugge (België)

Carcoke is de naam van een cokesfabriek die bestond van 1900 tot 1996 in Zeebrugge. Gedurende die tijd werd Engelse steenkool er verwerkt tot cokes voor de...

Carcoke is de naam van een cokesfabriek die bestond van 1900 tot 1996 in Zeebrugge. Gedurende die tijd werd Engelse steenkool er verwerkt tot cokes voor de staalindustie. In 1975 fuseerde de cokesfabriek met die van Marly in het Brusselse, die tot in januari 1993 in bedrijf was. Beide cokesfabrieken gingen dicht en lieten verontreinigde terreinen achter. De uitdaging om de achtergelaten vervallen en vervuilde fabrieksterreinen van 14 ha en 12 ha volledig te saneren en om te vormen tot gezuiverde waardevolle sites deed zich voor. Envisan werkte voor beide sites mee aan de volledige sanering van de sites. Op beide sites werden honderdduizenden m³ verontreinigde grond uitgegraven en gereinigd. Het sterk verontreinigde grondwater wordt met diverse optrekkingssystemen opgepompt en in complexe zuiveringsinstallaties bovengronds behandeld.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

OVAM

Rol van aannemer

JV partner (Aandeel JDN: 50%)

Periode

15.05.2009 - 15.05.2010

Technische specificaties
Methodologie

Afgraving en grondwatersanering

Volume

Raster-ontgraving grond: 77.851 ton
Physico-chemische behandeling: 22.827 ton
Thermische behandeling van vervuilde grond : 2.534 ton
Hergebruik ter plaatse : 52.510 ton
Grondwatersanering: 15 m³/u

Type van contaminanten

Teer, PAK's, TPK, CN, zware metalen en andere aanverwante contaminanten

Sanering gasfabrieksterrein, Waterford (Ierland)

De site van de voormalige gasfabriek Waterford in Ierland werd gesaneerd. De verontreinigde grond werd selectief ontgraven tot een diepte van 6 meter. De grond werd opgeslagen, geanalyseerd,...

De site van de voormalige gasfabriek Waterford in Ierland werd gesaneerd. De verontreinigde grond werd selectief ontgraven tot een diepte van 6 meter. De grond werd opgeslagen, geanalyseerd, gezeefd en thermisch behandeld. Ook het grondwater werd onttrokken en behandeld.

In cijfers
Land

Ierland

Opdrachtgever

Bord Gais Eireann

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel Envisan 50 %)

Periode

04.2006 - 05.04.2008

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Sanering van het voormalig Waterford gasfabrieksterrein om deze klaar te maken voor latere herontwikkeling tot een mix van bedrijfsterreinen en recreatie (incl. ondergrondse parking).

Methodologie

Selectieve ontgraving (incl. stabiliteitsmaatregelen) van verontreinigde grond tot max. 6 m diepte
Grondopslag, grondanalyse en zeving
Thermische behandeling
Aanpassing kaaimuur
Grondwaterontrekking en -behandeling
Breken en verwijderen sloopafval

Volume

Selectieve ontgraving: 38.000 m³
Grondverzet (ontgraving + heraanvulling): 70.000 m³
Afbraak (incl. breken): 3.050 m³

Type van contaminatie

PAK’s, minerale olie, CN, zware metalen en andere aanverwante contaminanten

Pagina's