Grond- en sedimentverwerkingscentra

Envisan beschikt over geografisch goed verspreide verwerkingscentra die ook vergund zijn voor de tijdelijke opslag van niet-verontreinigde gronden. Deze opslag fungeert als grondbank waaruit kan worden geput voor civiele of andere werken.

Envisan beschikt daarnaast ook over de noodzakelijke vergunningen en gespecialiseerde installaties om reinigingstechnieken toe te passen en verschillende verontreinigde bodemtypes te behandelen. De verontreinigingen kunnen variëren van de klassieke petroleumkoolwaterstoffen tot zware metalen en meer milieuvreemde stoffen zoals cyanide en Polychloorbifenyl (PCB).

Bepaalde installaties zijn mobiel waardoor de reiniging ter plaatse kan worden toegepast.

Exploitatie van verwerkingscentrum Sol&Val Monsin (België)

Recyclagecentrum en Tijdelijke Opslagplaats (RC&TOP) Sol&Val Monsin bevindt zich in het hart van het Luikse industriegebied en is multimodaal bereikbaar. Omgeven door de Maas heeft het...

Recyclagecentrum en Tijdelijke Opslagplaats (RC&TOP) Sol&Val Monsin bevindt zich in het hart van het Luikse industriegebied en is multimodaal bereikbaar. Omgeven door de Maas heeft het centrum een directe aansluiting op de verbinding over water
tussen Nederland en Frankrijk. Met de A25 in de buurt is het centrum ook zeer gemakkelijk toegankelijk voor de verkeersassen uit Oostende (E40), Bergen (E42) en Aarlen (E25).

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Envisan NV

Rol van aannemer

Eigenaar

Periode
7 juli 2015 tot 1 juli 2021
Beschrijving van de werken

Exploitatie van het verwerkingscentrum Sol&Val Monsin. Envisan International SA is de eigenaar van het verwerkingscentrum Sol&Val Monsin in Luik.

Methodologie

Biologische of fysico-chemische behandeling van verontreinigde grond of andere minerale afvalstoffen.

Volume

150,000 ton/jaar

Type van contaminanten

Minerale oliën, HAP, zware metalen

CPEM Grond- en Sedimentverwerkingscentrum (Frankrijk)

In Frankrijk, meer bepaald in La Seyne-sur-Mer, bevindt zich het grond- en sedimentverwerkingscentrum (CPEM), het eerste in zijn soort in het Middellands Zeegebied.
Het centrum maakt deel uit...

In Frankrijk, meer bepaald in La Seyne-sur-Mer, bevindt zich het grond- en sedimentverwerkingscentrum (CPEM), het eerste in zijn soort in het Middellands Zeegebied.
Het centrum maakt deel uit van het SEDIMED-onderzoeksprogramma dat een einde wil maken aan administratieve en reglementaire hinderpalen rond het hergebruik van sedimenten in bouwkundige toepassingen.
De volgende reinigingstechnieken voor gronden en sedimenten kunnen er worden toegepast:

 

·        

Mechanische ontwatering met filterpersen
·         Ontwatering door actieve lagunering
·         Voorbehandelingen op basis van granulometrische scheiding (cyclonage, ontzaging, zeven)
·         Biologische reiniging
·         Fysisch-chemische reiniging

Envisan is verantwoordelijk voor de uitbating van deze milieu-installatie gedurende een periode van 20 jaar.

In cijfers
Land

France

Sedival, Moen (België)

Slibverwerkingscentrum gelegen aan het kanaal van Bossuit-Kortrijk. De types contaminanten die kunnen worden behandeld zijn zware metalen, minerale olie, PAK’s en organische stoffen.
Elk...

Slibverwerkingscentrum gelegen aan het kanaal van Bossuit-Kortrijk. De types contaminanten die kunnen worden behandeld zijn zware metalen, minerale olie, PAK’s en organische stoffen.
Elk jaar kan zo’n 50.000 m³ worden behandeld.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

IMOG

Rol van aannemer

Uitvoerder

Periode

01.09.2012 - 31.12.2028

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Envisan NV is de uitvoerder van een slibverwerkingscentrum in Zwevegem, België.
Uitbating behandelingscentrum voor onderwaterbodem
Definitieve afdek van het stort na de exploitatie van het behandelingscentrum

Methodologie

Natuurlijke drainage van verontreinigde sedimenten
Mechanische drainage van verontreinigde sedimenten
Waterzuiveringsinstallatie

Volume

Ongeveer 50.000 m³ kan elk jaar behandeld worden

Type van contaminanten

Zware metalen, minerale olie, PAK's, organische stoffen

Sol & Val, Saint-Ghislain (België)

Grondverwerkingscentrum nabij Mons waar vervuilde gronden kunnen worden verwerkt met verschillende technieken. ...

Grondverwerkingscentrum nabij Mons waar vervuilde gronden kunnen worden verwerkt met verschillende technieken. De technieken die kunnen worden toegepast zijn:

  • Biologische behandeling van gronden die vervuild zijn met koolwaterstoffen
  • Scheiding van gronden gebaseerd op fysische eigenschappen
  • Stabilisatie van gronden
  • Valorisatie van behandelde gronden

Het centrum heeft een capaciteit van 80.000 ton per jaar.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Sol & Val

Rol van aannemer

Eigenaar

Periode

2006 (start van exploitatie) - 2024

Beschrijving van de werken

Envisan is de eigenaar van een grondverwerkingscentrum in Saint-Ghislain (Wallonië). Gronden die vervuild zijn door koolwaterstoffen kunnen en opgeslagen en biologisch behandeld worden.

Methodologie

Biologische behandeling van gronden die vervuild zijn door koolwaterstoffen
Scheiding van gronden gebaseerd op fysische eigenschappen
Stabilisatie van gronden
Valorisatie van behandelde gronden

Capaciteit

80.000 ton/jaar

Type van contaminanten

Aardolie

Top Brussel (België)

Deze tijdelijke opslagplaats voor grond en niet-gevaarlijk afval is gelegen in de haven van Brussel. Grond, ballast en andere inerte afvalstoffen worden er opgeslagen, gezeefd en behandeld....

Deze tijdelijke opslagplaats voor grond en niet-gevaarlijk afval is gelegen in de haven van Brussel. Grond, ballast en andere inerte afvalstoffen worden er opgeslagen, gezeefd en behandeld. Daarnaast kan ook gebaggerd slib worden opgeslagen en gedroogd. De locatie heeft een capaciteit van 35.000 ton per jaar.

In cijfers
Land

België

Rol van aannemer

Eigenaar

Periode

2003 - 2023
(vergunning geldig tot 2023, kan nadien verlengd worden)

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Opslaan, zeven, behandelen van grond, ballast en andere inerte afvalstoffen volgens de algemene voorwaarden
Opslaan (incl. drogen) van gebaggerd slib

Volume

35.000 ton/jaar (oppervlakte van ongeveer 0,8 ha)

Hulsdonk, Gent (België)

Envisan is eigenaar en exploitant van dit centrum voor sediment- en bodembehandeling gelegen in het hart van de Haven van Gent. ...

Envisan is eigenaar en exploitant van dit centrum voor sediment- en bodembehandeling gelegen in het hart van de Haven van Gent. Gronden en sedimenten die vervuild zijn met verschillende soorten contaminanten (minerale olie, zware metalen, PAK's, gechloreerde verbindingen...) kunnen worden behandeld door middel van een waaier aan technieken:

  • Natuurlijke en mechanische ontwatering van verontreinigde sedimenten
  • Biologische behandeling
  • Fysicochemische behandeling
  • Thermische behandeling
  • Immobilisatie
In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Envisan N.V.

Rol van aannemer

Eigenaar

Periode

28.02.2000 - 16.11.2021

Methodologie

Thermische behandeling van vervuilde grond.
Fysicochemische behandeling van vervuilde grond.
Biologische behandeling van vervuilde grond.
Immobilisatie van vervuilde grond.
Natuurlijke ontwatering van vervuilde sedimenten.
Mechanische ontwatering van vervuilde sedimenten.
Waterzuiveringsinstallatie 10 m³/u fysisch-chemische eenheid, automatische zandfiltratie, actieve koolstoffiltratie)

Capaciteit

450.000 ton/jaar

Type van contaminanten

Zware metalen, aardolie, PAK's, organisch materiaal

Afdekken stort en aanleg centrum voor onderwaterbodem Imog Site, Moen (België)

Voor de volledig opgevulde stortplaats was de eigenaar op zoek naar een mogelijkheid tot diversificatie. De afvalintercommuncale Imog sloot hiervoor een contract af met de THV Jan De...

Voor de volledig opgevulde stortplaats was de eigenaar op zoek naar een mogelijkheid tot diversificatie. De afvalintercommuncale Imog sloot hiervoor een contract af met de THV Jan De Nul - Envisan.
Het huidige stort werd afgedekt en er werd een behandelingscentrum (lagunes) voor onderwaterbodem aangelegd.

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

IMOG

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

01.09.2011 - 01.01.2013

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Afdekken van het huidige stort in combinatie met de aanleg van een behandelingscentrum (lagunes) voor onderwaterbodem

Slibbehandeling

Leggen van folie, toepassen hydrostab en KSP-glas

Volume

Voor de afdek van het stort zijn volgende materialen gebruikt:
- 21.680 ton KSP glas als drainage laag
- 37.620 ton Hydrostab als afdichtende laag
- 62.350 ton gelaguneerde sedimenten (bouwstof) en gronden (bouwkundig bodemgebruik)
- Gebruik van 40.000 ton grond en baggerspecie voor de aanleg van de lagune

Gebruik secundaire grondstoffen

- KSP glas als gas drainagelaag
- Hydrostab als vervanging van de standaard gebruikte kleimatten

Ontwerp, bouw en exploitatie verwerkingsinstallatie Arpechim, Pitesti (Roemenië)

Op vraag van de Roemeense olieraffinaderij Petrom saneerde Envisan drie grote oliehoudende lagunes. Envisan ontwikkelde en bouwde daartoe een geavanceerde verwerkingsinstallatie die toeliet het...

Op vraag van de Roemeense olieraffinaderij Petrom saneerde Envisan drie grote oliehoudende lagunes. Envisan ontwikkelde en bouwde daartoe een geavanceerde verwerkingsinstallatie die toeliet het vervuilde slib te verbranden zonder gebruik van externe brandstof en met recuperatie van de geproduceerde energie. De installatie omvat ondermeer een voorbehandelingszone, thermische behandeling, een turbine voor omzetting van stoom in elektriciteit, een afvalwaterzuiveringsinstallatie en een opslagruimte. In totaal werd voor dit project 180.000 m³ olieslib verwerkt, maar aangezien Envisan ook exploitant is van de installatie, kan er in de toekomst nog meer afval worden behandeld.

In cijfers
Land

Roemenië

Opdrachtgever

SC Petrom SA (OMV Group)

Rol van aannemer

Hoofdaannemer voor saneringswerken
Eigenaar en operator van verwerkingsinstallatie

Periode

Contract 1: 19.03.2008 - 31.07.2012
Contract 2: 01.08.2012 - 25.09.2013

Technische specificaties
Volumes

Contract 1:
- vervuild oliehoudend slib, grond en water: 161.226,18 m³
Contract 2:
- vervuild oliehoudend slib, grond en water: 76.000 m³
Teruggestorte grond: 400.000 m³

Soort verontreinigin

Aardolie, teer, tankbodemslib

Realisatie verwerkingsinstallatie AMORAS (België)

In de haven van Antwerpen, rechteroever, op de locatie Bietenveld lag eind 2008 nog een braakliggend, nauwelijks toegankelijk terrein. Vandaag staat hier de grootste...

In de haven van Antwerpen, rechteroever, op de locatie Bietenveld lag eind 2008 nog een braakliggend, nauwelijks toegankelijk terrein. Vandaag staat hier de grootste verwerkingsinstallatie voor onderhoudsbaggerspecie van Europa.

Dit project kreeg de naam AMORAS, een letterwoord dat staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in een duurzame oplossing voor de verwerking en berging van de onderhoudsbaggerspecie uit de haven van Antwerpen.

De opdracht werd gegund aan de tijdelijke handelsvereniging SeReAnt, waarvan Envisan deel uitmaakt.

SeReAnt staat in voor zowel het ontwerp en de bouw van de installaties als ook voor de exploitatie gedurende de eerste 15 jaar.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (deel JDN 50%)

Periode - Bouw van installatie en depot

2009-2011

Periode - Exploitatie en beheer

2011-2026

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Elk jaar worden in de dokken van de haven van Antwerpen meer dan 2.000.000 m³ sedimenten gebaggerd. Jan De Nul Group, als consortiumleider, ontwierp een slibontwateringsinstallatie waardoor het totale volume te dumpen materiaal aanzienlijk wordt verlaagd. Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor de uitbating en het beheer van de installatie gedurende een periode van 15 jaar.

Methodologie

Het totale volume dat in de speciaal ontworpen opslagcel gedumpt wordt, is aanzienlijk kleiner dan de oorsponkelijke hoeveelheid sedimenten, aangezien bruikbare grond wordt afgezonderd en aangezien door de verschillende ontwateringsprocedures water uit de sedimenten wordt verwijderd. De ontwatering gebeurt in 4 indikvijvers, elk met een inhoud van 120.000 m³, en via mechanische ontwatering d.m.v. 12 kamerfilterpersen van elk 21.5 m³ inhoud.

Volume

Jaarlijkse hoeveelheid behandelde en ontwaterde sedimenten: meer dan 2.500.000 m³
Uitbating van de installatie : 15 jaar

Type van contaminanten

Zware metalen, aardolie, PAK's, organische stoffen