Calitate, sănătate, sigurantă, securitate şi protec ţia mediullui

Envisan acordă o prioritate absolută calităţii, sănătăţii, siguranţei şi protecţiei mediului. Sistemul nostru de management se axează pe perfecţionare continuă, inovaţie şi trasabilitate. Astfel, se recurge zilnic la proceduri bine stabilite, instrucţiuni de lucru, programe de monitorizare şi se ţin evidenţe pentru a garanta execuţia corectă, urmărirea eficientă şi evaluarea structurată a lucrărilor efectuate. Envisan şi filialele acesteia deţin, de asemenea, toate licenţele şi autorizaţiile necesare pentru transportul şi tratarea sedimentelor, solurilor şi deşeurilor. Din 2003, societatea deţine un sistem de management certificat ce îndeplineşte standardele ISO9001 şi VCA. Din 2006, sistemul a fost extins pentru a îndeplini şi standardele ISO 14001 şi OHSAS 18801.

SEVESO: in conformitate cu prevederile Legii 59/2016, Envisan NV Belgia intra in categoria de accidente majore cu risc minor.

Sistemul de management al energiei a fost configurat în conformitate cu standardul ISO 5001, iar certificarea sa este planificată pe termen mediu. Envisan este, de asemenea, certificată pentru 3 categorii în baza protocolului Achilles pentru proiecte de remediere în Flandra (Belgia).