INSTALAŢII DE TRATARE A SEDIMENTELOR ŞI A SOLURILOR LA NIVEL MONDIAL

Envisan dispune de centre de tratare bine distribuite geografic, care sunt, de asemenea, autorizate pentru stocarea temporară a solurilor necontaminate. Astfel de unităţi de stocare servesc şi ca depozit de soluri pentru lucrări de geniu civil sau alte proiecte.

În plus, Envisan deţine autorizaţiile necesare şi echipamente specializate pentru a putea aplica tehnicile de decontaminare şi a trata mai multe tipuri de soluri contaminate, de la cele poluate de contaminanţi clasici, precum hidrocarburile petroliere, până la metale grele şi alte substanţe xenobiotice, cum ar fi cianura şi bifenilii policloruraţi.

O parte din instalaţiile noastre sunt mobile și permit tratarea la faţa locului.

Hulsdonk, Gent (Belgia)

Envisan este în acelaşi timp proprietarul şi exploatantul acestui centru de tratare a sedimentelor şi a solurilor, situat în inima portului Gent.
Solurile şi sedimentele poluate cu tot felul de contaminanţi (ulei mineral, metale grele, HAP-uri (hidrocarburi aromatice policiclice), compuşi cloruraţi) pot fi tratate printr-o gamă largă de tehnici:

  • Deshidratare naturală şi mecanică a sedimentelor (poluate)
  • Tratare biologică
  • Tratament fizico-chimic
  • Tratare termică
  • Imobilizare

Top Bruxelles (Belgia)

Acest centru de stocare temporară a solurilor şi deşeurilor nepericuloase este situat în portul Bruxelles.
Solurile, balastul şi alte deşeuri inerte sunt stocate, cernute şi tratate în acest centru. În plus, aici poate fi depozitat şi uscat nămolul dragat. Centrul are o capacitate de 35.000 de tone pe an.

Sol & Val, Saint-Ghislain (Belgia)

Centru de tratare a solurilor situat lângă Mons, unde solurile poluate pot fi tratate prin mai multe tehnici.

Tehnicile disponibile în acest centru:

  • Tratarea biologică a solurilor poluate cu hidrocarburi
  • Separarea solurilor pe baza proprietăţilor fizice
  • Stabilizarea solului
  • Valorificarea solului tratat

Centrul are o capacitate de 80.000 de tone pe an.

Piteşti (România)

Envisan a proiectat şi exploatează acest centru de tratare a solurilor contaminate cu petrol, a nămolurilor şi a apelor reziduale poluate. Centrul din Piteşti cuprinde o zonă de stocare, o staţie de pre-tratare, o staţie de tratare termică în pat fluidizat şi o staţie de tratare a apei reziduale.
Acest centru foarte performant a fost iniţial proiectat ca parte a unui contract cu Petrom, pentru ecologizarea a trei mari halde de nămol petrolier. În cadrul acestui contract, Envisan a tratat aprox. 200.000 m³ de reziduuri petroliere.

În 2014, centrul a fost modificat astfel încât, pe lângă tratarea tuturor tipurilor de deşeuri contaminate cu substanţe organice, să poată funcţiona şi ca incinerator de biomasă pentru producerea de electricitate ecologică.

Sedival, Moen (Belgia)

Centrul de tratare a nămolurilor este situat pe canalul Bossuit-Kortrijk. Printre contaminanţii care pot fi trataţi aici se numără metalele grele, uleiul mineral, HAP-urile şi substanţele organice. În fiecare an, cca. 50.000 m³ contaminaţi sunt trataţi aici.