Remedierea solului şi a apelor subterane

Cu o experienţă de mulţi ani şi vaste cunoştinţe în domeniul remedierii solului şi a apelor subterane, Envisan poate să realizeze proiecte multidisciplinare şi să ofere soluţii adaptate. Aceste proiecte necesită adesea o abordare intensă şi integrată care îmbină construcţiile civile, hidrogeologia şi tehnologia de mediu.

Envisan este, de asemenea, specializată în remedierea şi reabilitarea fostelor zone industriale. Şi aici este aplicată o abordare integrată, ce implică decontaminarea, remedierea şi reabilitarea amplasamentului.

Envisan oferă o soluţie specifică pentru fiecare proiect, prin combinarea mai multor tehnici de remediere.

Sunt aplicate următoare tehnici (printre altele):

  • Excavare selectivă (inclusiv măsuri de stabilitate de geniu civil)
  • Pompare şi tratare
  • Extragerea aerului interstiţial
  • Bioventilare / barbotare cu aer comprimat
  • Extragere în faze multiple
  • Eliminarea selectivă a stratului flotant
  • Biodegradare stimulată in-situ
  • Oxidare chimică
  • Tratare termică in-situ
  • Controlul apelor subterane (bariere hidraulice, ecrane reactive etc.