1
2
3
4

Bijdragen tot een schonere wereld

Envisan BedrijfsfilmEnvisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group, heeft zijn activiteiten gegroepeerd rond drie milieutechnische thema's: 'sanering van bodem en grondwater', 'milieubaggeren en sedimentbehandeling', en 'verwerking van specifieke afvalstoffen en alternatieve grondstoffen'.

Envisan heeft grondige kennis en ervaring in alle drie de domeinen en stelt aan zijn klanten een waaier aan saneringsmethoden ter beschikking. Onderzoek, ontwikkeling en continue verbetering door innovatie zijn daarbij cruciaal om klanten de meest efficiënte en competitieve oplossingen te kunnen aanbieden. Typisch voor Jan De Nul Group staat ook bij Envisan een geïntegreerde aanpak voorop, van ontwerp tot uitvoering, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van eigen materieel en eigen verwerkingscentra. Envisan maakt zich sterk om zowel voor privébedrijven als overheden de ideale partner te zijn, zij het voor de uitvoering van complexe saneringsprojecten of de rehabilitatie van brownfields of zij het op nationaal en op internationaal vlak.