Over Envisan

Envisan is actief in de behandeling, reiniging en verwerking van sedimenten, bodem, grondwater en specifieke industriële afvalstoffen.

Als milieuaannemer levert Envisan een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het milieu. Envisan werkt actief aan de duurzame ontwikkeling van brownfields, het saneren van geaffecteerde industrieterreinen en verontreinigde woongebieden en het oplossen van milieuproblemen in havens, kanalen en waterlopen. Of het nu gaat om milieubaggerwerken, sedimentbehandeling of de herontwikkeling van verontreinigde terreinen, Envisan onderscheidt zich steeds door een sterke projectgerichte aanpak, de inzet van gemotiveerd personeel en partnerships die het verschil maken.